teisipäev, 22. jaanuar 2013

Vibujahiklubi Mägilased pressiteade


Vibujahiklubi Mägilased pressiteade

21.01.2013

Vibujahiklubi Mägilased tegi ettepaneku vibujahi legaliseerimiseks väikeulukitele

21.jaanuari 2013 tegi vibujahiklubi Mägilased ettepaneku Riigikogu keskkonnakomisjonile legaliseerida vibujaht väikeulukitele. Vibujahi legaliseerimine looks aluse looduslähedasema- ja keskkonda vähem häiriva ning jahikultuuri mitmekesistavama jahinduse arenguks Eestis. Ettepanekule on toetust avaldanud nii Eesti Jahimeeste Selts (EJS) kui  Eesti Erametsaliit (EEML).

Vibujaht omab teatud olukordades eeliseid või on ainuvõimalik jahiviis metsloomade arvukuse reguleerimiseks. Sellisteks olukordadeks on näiteks looduskaitsealadel lindude pesitsusrahu ajal väikekiskjate arvukuse kontrolliks ja/või urbaniseerunud keskkonnas.

Soomes on vibujaht lubatud väikeulukile ja metskitsele ning käimas protsess vibujahi lubamiseks hirvlastele. Läti uues jahiseaduseelnõus on vibujaht sees kõigile ulukitele (Prantsusmaa eeskujul) ja seaduse eelnõu on läbinud Seimis esimese lugemise.

Maailmas peab hinnanguliselt vibuga jahti ligi 4 miljonit jahimeest, kelle arv on tõusutrendis. Vibujaht on legaalne järgmistes Euroopa riikides: Soome, Taani, Prantsusmaa, Bulgaaria, Horvaatia, Ungari, Itaalia, Portugal, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Türgi. Aktiivselt tegelevad vibujahi legaliseerimisega hetkel Venemaa, Läti, Leedu, Rootsi ja Poola.

„Vibujahti peetakse ülitäpsete plokkvibudega, mis erinevad suuresti tavainimese ettekujutusest vibust. Vibujahi näol on tegemist loodust ja loomi säästva jahiviisiga. Vibujaht eeldab jahipidamist lähidistantsilt, mis esitab suured nõudmised jahimehele ning jätab võimalused loomale. Samuti on vibujaht alternatiivvõimalus keerulistel tiheasustusaladel olukordade lahendamiseks – kärntõbine rebane asulas ei peaks muutma murelikeks vaid jahimehi. Me kõik peaksime mõtlema sellele, et sellist tõbe põdev loom on ohuks meie lemmikutele, kelle ravimine on keeruline ja kulukas“ rõhutab Vibujahiklubi Mägilased vibujahi töögrupi juht Rita-Anette Kohava.

„Kuna uus jahiseadus  annab võimaluse väikeulukijahiga tegeleda ka väga väikestel maaomanikel, siis  vibujaht võimaldab nii mõnelgi maaomanikul ühendada vajalik koprajaht vibuspordiharrastusega. Koprajahil annab vibuga jahipidamine kindluse, et lastud loom igal juhul ka kätte saadakse, sest noole külge kinnitatud liin jätab uluki kütiga seotuks ka peale lasu sooritamist“ toetab mõtet Taavi Ehrpais Eesti Erametsaliidust.  

Vibujahiklubi Mägilased asutati 2007 aastal eesmärgiga propageerida vibusporti ja  legaliseerida vibujaht Eestis. Alates 2008 aastast kuulub vibujahiklubi Mägilased täieõigusliku liikmena Euroopa Vibujahi Föderatsiooni (EBF).

 
Lisainfo: Rita-Anette Kohava, vibujahiklubi Mägilased vibujahi töögrupi juht, mob 52 32 177, e-post: rita@mustnool.ee


Pressiteate koostas: Rita-Anette Kohava

Kommentaare ei ole: